Den stora skogsbranden.

I juni månad 1920 härjade våldsam skogsbrand från Vänjaurbäck och ner till Öre älv. Cirka 725 hektar skogsmark blev lågornas rov. På kronparken Örålandet var det ungefär 400 hektar. Året efter skogsbranden stämplades det ut 23500 skogskubikmeter på kronans mark, numera Sveaskog. Efter avverkningen påbörjades frösådden för ny skog.*            
Har under en längre tidsperiod sett hur återväxten naggats i kanterna på Sveaskogs marker. Har i dag besökt platsen för branden och fått se hur skogsmaskiner tagit ner det sista av den nya skogen. Allt går ju i en rasande fart numera, så fort stockarna är klara tar skotaren fram dom till bilväg. Där står timmerbilarna klara att frakta virket till fabriker och sågverk.
Har själv  varit med på gallring /avverkning av ungskog på detta område under början av 1950-talet. Då sköttes skogsarbetet “för hand”transporterna av hästar till närmaste vattendrag och därefter flottning varje vår. Allt arbete tog ju väldigt lång tid men sysselsatte allt folk som bodde  i byarna. Tung och slitsamt arbete, men det såg betydligt trevligare ut i skogarna då än där maskinerna nu brakar fram.
* Uppgifterna om själva branden har hämtats ur boken Vänjaurbäck 250 år, en mycket läsvärd bok utgiven 2005.

P5140001

Ökenlandskap nästan.

P5140003

Timmerhögar efter Rågångsvägen.

P5140002

Här kan man se att lastning pågår.