Tillbakablick 7. 1949—1950.

Hade så hamnat på Umeå lasarett, senhösten 1949. Barnförlamning, polio, var ganska vanligt under-40/50 talen. Men efter några dagars undersökning förklarades jag fri från denna sjukdom. Transport till Robertsfors sjukstuga där jag fick vara en vecka. Sedan var det att återgå till arbetet. Något defekt fortfarande men tillräckligt bra för att arbeta.
Så kom snön och då skulle den 2,3 km långa vägen plogas. Häst och träplog, inte helt enkelt i början. Hö skulle flyttas, från de 4 lador som fanns, till ladugården. Även  någon tur till kvarnen blev det. Gödsel skulle köras ut i högar för att spridas kommande vår. 120 lass på långsläden, med skeppan på, kördes längst bort, till tegarna som låg på söder sida om bäcken. Så löpte jobbet på och in på 50-talet insåg änkan att hon inte skulle orka bo kvar någon längre tid. Min far fick då erbjudande att köpa Fräkenbäck. Överenskommelse träffades och den 24 maj 1950 blev far ny ägare. Det kändes bra för i och med detta så lättade min arbetsbörda.
To be continued.
Viktiga händelser.  Koreakriget började, och pågick 25 juli 1950 till 27 juli 1953. Tekniskt sett pågår konflikten fortfarande mellan nord/sydkorea.
Förlusterna i människoliv, syd/nordkorea 1000000 vardera. Kina 600000
USA 36000 övriga FN-länder 3000. Till vad nytta?