Tillbakablick 2. 1941-1943.

Hade så börjat skolans första klass i Vänjaurbäck. Småskolan, som den kallades, var ett eget litet hus där årskurserna ett och två inrymdes. Lärare var Betty Johansson som hade sin bostad i storskolans övervåning.
Förmodligen var nog Betty snäll, för jag har inga dåliga minnen från de två åren.
Skolskjutsen sköttes av Henning Hamrin som fick utrusta sin bil med ett gengasaggregat. För i och med att kriget rasade runt omkring blev det brist på både olja och bensin. 
Sommarledigheten tillbringades hemma på torpet där det alltid fanns något att hjälpa till med.
Ett annat minne från de första skolåren var, att hos en äldre man som hette Johan Persson, fick jag hämta ransoneringskort. Han bodde granne med Sjöströms affär, där vi samlades för att hämtas av skolskjutsen.
Skollunchen var inte uppfunnen så under hela min skolgång på sex år var det medhavd matsäck som gällde. Vid speciella tillfällen fick jag med mig en 25-öring som jag höll hårt i handen tills den var omvandlad till en bit god falukorv eller ett paket mariekex.

Övrigt:  Under och efter andra världskriget, 1940-1951, infördes ransonering på en mängd varor. t.ex. så var tilldelningen kaffe 13 gram/person och vecka. Det fanns en del kaffeersättningar.  Doska Frank, Cikoria och Mabou var de vanligaste ersättningarna

To be continued….