Tillbakablick 1. 1934–1940

Född 1934 så har jag begränsat med minnen från de allra första åren. Men sommaren 1940, finns bra minnesbilder. Hemma, som var kronotorpet på Myrliden, hade vi inte tillgång till häst. All slåtter utfördes med lie, och liarna skulle slipas. Där kom jag in i bilden. Klockan fem på morgonen var min uppgift att dra slipstenen. Fem och ett halvt år gammal stod jag där i solen mot gamla ladugården, men oj vad jag var trött. Ja, så flöt det på. Torpet saknade el och rinnande vatten så man fick hjälpa till så gott man kunde med att bära  in ved och vatten. Under slåttern var den huvudsakliga sysselsättningen att dra fram virket till höhässjorna. Vissa saker klarades inte utan häst så far gjorde arbetsbyte men farbror Torsten. Han hade en vidunderlig ardenner. D.V.S. Ett helt berg av muskler.
Så rullade livet vidare, nästa år 1941 var ganska likartat. Enligt skolbetyget blev jag inskriven i Vänjaurbäcks småskola 23 augusti 1941.
Viktiga händelser: 1 sept.1939 marscherar Tyskarna in i polen. Tyskland anfaller Sovjetunionen 1941 och kriget blir en global angelägen när  USA och Japan dras in. På min 7 års födelsedag anfaller Japan USA flottbas Pearl Harbor.

To be continued……..