Tillägg till “Vilken dag”.

Berörde i inlägget lite av skillnaden nu och förr. Hör ju ibland uttrycket “det var bättre förr”. Har själv varit med på den tiden när det var mycket slit och släp. Arbete,arbete och du måste visa vad kan för att få en lön som räcker till mat. Jobba sex dar i veckan, ibland 7 dar. Ändå dristar jag mig att hålla med om att det var bättre för. Människan hade lärt sig förnöjsamhet, det vill säga att ha mat, husrum och de kläder som behöves. Att kanske få jobba långa dagar och slita en hel del var av underordnad betydelse. Det var i alla fall ingen som klagade. Man behövde bara koncentrera sig på att få arbetet att “flyta”. Inte tankar på att skaffa olika statusprylar.* I dag verkar det som att stress och statusjakt har tagit över. Detta är mitt högst personliga tänkande när jag vidhåller att det var bättre förr. Väntar mig faktiskt att få mothugg.

* Som tillhörande vad som i dag kallas “fattigpensionärer är jag ändå ganska nöjd. Har en gammal mobil som går att ringa på, och det räcker för. Och förresten varken kan eller vill jag ha det allra senaste i mobiler.