Att taga eller inte taga.

PK (INR) är värdet på blodets koaguleringsförmåga. Drabbas man av förmaksflimmer då har man ganska kort tid på sig innan behandling bör påbörjas.  Vid förmaksflimmer kan det bildas blodproppar som kan sätta sig i bl.a. lungorna. Behandling sker med varan Och effekten kollas varje vecka tills ett värde mellan 2,0 –3,0 uppnås. Har behandlats med varan en längre tid. Värdet har legat stabilt. Men det blev  piller för att få stopp på flimret, vilket visade sig fungera. Och det var verkligen skönt. . Dessa piller påverkade pk-värdet som plötsligt var 4,0. Nedjustering av varanet följde. Under tiden har jag även behandlats för en hemsk influensa som gör sig svårbehandlad eftersom jag har en kronisk bronkit. Dessa två sorters piller, för infektionen, har fungerat mycket bra.
I dag var det åter pk-kontroll och då var värdet alldeles galet = 6,8. Genomgång av medicinerna följde och då visar det sig att alla tre sorterna påverkar varanet negativt. Mår ju bra men fick rådet att vara mycket uppmärksam på blödningar eftersom koaguleringsförmågan är kraftigt nedsatt. Händer något är det akuten som gäller. Frågan är då VARFÖR skall sådant hända. I första hand tycker man ju att läkarna skall hålla koll på att sådant inte händer.
Å andra sidan så skall man nog även som patient ifrågasätta. Men i detta fall fanns inte ens tanken. Jag vill inte kasta sten på någon för detta för jag har fått ett väldigt bra bemötande på både lasarettet och vårdcentralen.  Det är bara den mänskliga faktorn som spelat in. Hur som helst så blir det inga varantabletter torsdag— söndag. Måndag återbesök på medicinmottagningen för att se hur värdet är då.
I alla fall är det jätteskönt att slippa flimret samt att infektionen snart är ett minne blott. Är tacksam för den hjälp jag fått trots att det gick en aning snett.