Nästa storm..

..var inte lika svår men nästan i alla fall. Kom till insikt om att varje större träd som fortfarande stod upprätt borde tas ned. Så med god grannes hjälp så är det i det närmaste “tjyvsletta” runt huset.
PB300002

PB300004

PB300006

PB300009

Bra hjälp som fällde och fraktade ned stockarna till flistuggen.
PB300001

PC010002

Så av den skog jag vårdat ömt sedan 1976 finns mest bara stubbar, rotvältor och ris kvar. Det är ingen syn som jag gillar, men en vredgad natur kan man inte göra något åt. Men stort tack till hjälpsamma grannar som bidragit till uppröjningen.