Den längsta dagen-eller dagen D.

Den som levat tillräckligt länge minns ju säkert vad rubriken avsåg. har själv idag varit med om en rätt lång dag. Det var nämligen dags för inskrivning för vad som kanske blir en op på måndag. Många inblandade som jag fick träffa och prata med. Sköterskor, läkare, narkos, sjukgymnast och kirurg. Eftersom dessa människor skulle prata med många andra så tog det av naturliga skäl lång tid. Dessutom skulle även en del provtagningar ske. Men jag var ju långt ifrån ensam som väntade, kaffe och mat serverades så det gick dock ingen nöd på oss.
Det mest fantastiska är ändå att det verkar bara finnas snälla och vänliga människor på vårt lasarett i Lycksele. Man blir så väl omhändertagen och informationen är fullständig om vad som skall ske och om livet efter operationen.
Känner mig riktigt trygg och dessutom vet jag att det finns en grupp människor som ber en bön för mig och att allt skall gå bra.
Så på söndag morgon skall jag förbereda med att ta två sprutor Fragmin à 5000IE.  Sedan på kvällen skall jag intaga en sängplats på lassa för att var klar tidigt måndagsmorgon.