Man kan bara undra.

Ser i tidningen att försvarsmakten, flygvapnet, motsätter sig vindkraftverk på Stöttingfjället. Citat från vk: Försvarsmakten som är remissinstans skriver i sitt yttrande att det finns en uppenbar risk att vindkraftverk skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset för totalförsvarets militära del, eftersom etableringen ligger inom inflygningsområdet för Storumans flygplats.
Samtidigt som det antyds på vissa håll att Sverige, vid ett eventuellt angrepp, skulle hålla ut i högst en vecka.
Om detta är sanningsenligt kan man ju undra om det ens  är lönt att lyfta med dessa dyra flygplan bara för att få dom demolerade inom en vecka? Läste också kommentarerna om vindkraften där det i vissa påstås att eltillskottet från vindkraft är marginellt.
Vad är egentligen sanning. Har inte kunnat undgå att se hur vindkraftfrågan delar upp landsbygden i för och emot och där man vid en hastig grov bedömning kan tycka att för är lika med ersättning och emot utan ersättning. Men som sagt det är mera gissning.
Vad jag däremot har uppfattat är att dom som propagerar emot vindkraft oftast inte har något alternativ för elförsörjningen.
Hoppas att någon som tror sig veta vad som är sant eller falskt, och som läser detta, kan ge en kommentar för om möjligt skingra skuggorna och få fram sanningen i ljuset.