Göken (cuculus canorus) “gokken”

Aftonrodnad vacker natt
göken hoar som besatt
han som inget ansvar har
ganska lätt på livet tar
lägger ägg i andras bon
detta sker utan pardon
kallas häckningsparasitism
ingen riktigt bra idealism