Återbesök.

Dagens återbesök gav väl inga större förhoppningar. Det stora problemet med andfåddheten får jag dras med. Flimret förorsakar detta och gör att det är jobbigt att bara flytta sig från bottenvåningen och en trappa upp. Att träna upp flåset funkar inte hellre så bra för den tablett som stabiliserar hjärtrytmen fungerar enkelt uttryckt som en varvregulator på en motor. Även om man gasar gå hur mycket som helst så ökar inte farten.  Men om allting faller på plats så småningom kan det bli en elkonvertering. Om det sedan lyckas återstår att se, man kam bara hoppas.