Kolla och kolla igen.

I dag är det dags för uppföljning, efter operation, det blir på vårdcentralen.  Onsdag blir kontroll av Pk-värdet, det handlar om hur den nya medicinen varan fungerar. Om jag hade varit en bil då talar man om oljans viskositet som är en fysikalisk egenskap som betecknar oljans tjockhet. När det gäller blodet så är det förmodligen samma sak. Ju mera varan desto mer lättflytande blod. Skulle jag ha fel lär jag nog bli rättad. Det finns en stor samlad sjukvårdskunskap bara i släkten t.ex. 
Vidare för onsdag har jag kallats till vårdcentralen för återbesök för vad jag inte riktigt vet än. det blir spännande. Hoppas nu att pk- värdet är så stabilt att jag slipper mera kontroll för påsk men det visar sig i morgon. Ha en bra dag snart dags att åka.