Fakta om odlingslägenhet Rödingåsen.

Det kanske är på sin plats att berätta vart detta Rödingåsen ligger. För det är ju inte troligt att allt för många har besökt platsen. På Kronoparken Pundliden i Örå Revir som det hette då.  Från Lycksele “fågelvägen”17,9 km i ungefär ssv. Eller enligt WGS 84 N 6428.946, E 1828.104.

 

Rödingåsen 4

Här är alltså “Kontrakt om upplåtelse av odlingslägenhet.” Kontraktet, skrivet 14 mars 1929,
gäller i 50 års tid med för brukaren förbehållen optionsrätt.
Rödingåsen 2

Rödingåsen 3
Odlingsplanen för de 9,16 hektar som var odlingslägenhetens storlek. Här kan man i detalj se alla arbeten som skulle utföras där man från svårarbetad skogsmark skulle skaffa sig en försörjning. Alla dikens djup och storlek. För 785 m3 jord/myr som skottades upp hade man den svindlande summan av 304 kronor och 85 öre. Röjning stubbrytning på 6750 m2, 4 öre per m2 och spadvändning och harvning samma yta 7 öre per m2. Jag blir så trött när jag tänker på vilket omänskligt (nästan) slit. Har faktiskt själv provat att spadvända pinnmobacke samt även dikning. Visserligen i mindre omfattning men tillräckligt för att veta hur det är/var. Numera är mest spaden ett stöd för den person som följer med grävmaskinen och tur är väl det.

Fortsättning följer.