Mars 1948

I slutet av mars kom så det obligatoriska tövädret. Basvägen* blev så svårt demolerad att  det var dags för timmerhuggarna att börja skotta in snö från plogkanterna. Efter ett par dagar frös det på igen och arbetet kunde fortsätta. En bra bit in i April var  väglaget gott men då kom ju “vårförfallet” och det satte stopp för fortsatt huggning och körning.  Efter några veckors uppehåll,  tror jag, blev det så kallad sommarhuggning**  nedanför linjebrottet i övre delen av Långmyrliden. ( Efter så lång  tid kan det vara svårt att hålla isär jobben tidsmässigt)
Det var en trevlig tid. Man åkte tidigt på morgon. Snön hade sjunkit ihop. Det var skarsnö och

det var ofta soligt. Och snöspaden hade fått permission.

* Basvägen: Den transportväg, till avlägget vid älven, som nyttjades av en eller flera kuskar. Vägen plogades och underhölls gemensamt.
** Sommarhuggning: Klenare träd som inte dög till sågtimmer höggs vår/sommar och barkades.
När virket torkat lades det ihop i stora högar. Transporten till älven blev alltså följande vinter.