Friskt vågat–ridhus vunnet.

Ibland är det allt för lätt att se bara svårigheter när någonting skall uträttas. Men i detta fall med byggandet av ett ridhus ser man inga svårigheter utan bara möjligheter. Trots att det inte är helt enkelt med allt från schakt, gjutning till allt annat. Jag beundrar den optimism som råder på byggplatsen.
P7270003
Har vid ett par tillfällen besökt platsen och sett att takstolarna redan finns på plats (prefabricerade)samt att en hel del kubikmeter jord har omdisponerats.
P7270001
Halva grunden är i dagsläget färdiggjuten och resten är under formbyggnad.
P7290005
Här har det strävsamma paret tagit en välbehövlig paus i arbetet och passar då på att kolla vinklar och “roskaget” inför det fortsatta arbetet med gjutformen.
Kommer  fortlöpandeatt berätta om hur arbetet fortskrider. Det kommer naturligtvis att ta lite tid med byggnationerna med tanke på att arbetsstyrkan barabestår av de två personerna på bilden. Dessutom skall ju deras ordinarie arbeten skötas.