Älgen med den långa ryggen.

En sann berättelse från 1940- talet. Jaktlaget hade en vuxen älg kvar av tilldelningen. Även det kvarvarande djuret sköts. Man hade en byggnad där man styckade älgar, och den man som brukade sköta finliret i styckningen tillkallades. Han var nämligen inte medlem i laget.
När styckaren kom var älgen som brukligt nertagen och grovt delad, det vill säga bogar och lår losstagna och även ryggraden.  Efter en lång stund utbrister den tillkallade styckaren: Men hä va då för märkvärdit sä lång en rygg den här älgen hadd. Ja ha då allri vure vä om na töcke förut.
Det var nämligen så att jaktlaget hade skjutit 2 vuxna älgar för mycket. Och man hade då blandat in ryggarna från dessa. Lår och bogar från dessa  extra älgar hade man själva tagit hand om. Det hade ju varit för uppenbart om en älg hade haft 6 bogar och lika många lår. Jaktlaget höll med styckaren om att det hade varit en ovanligt lång älg. Allt blev så småningom klart och inget mer sades om detta. Men förmodligen så anade nog den tillkallade hjälpen att det var något skumt.
Men det med  “egen” extra tilldelning var ju ofta mer en regel än ett undantag.