“Målboa”—danshaket i skogen.

I den gamla goda tiden, eller under 1930-talet, bildades en skytteföring i Knaften*. Skjutbanan var belägen strax utanför byn.  Ungefär där nuvarande elljusspåret svänger upp på Fröjdliden låg vallen för kulfånget. Där i närheten behövdes även ett förråd för tavlor mm. och allt som hör fältskjutning till. Därför byggdes den lokal som kom att kallas “Målboa”***.
Tydligen hade man byggt ett ganska fint “förråd” med ett riktigt golv av spontat kärnvirke.
Ganska snart kom man på att det var ett utmärkt ställe för att anordna danser. Lite avskilt från byn som på den tiden hade en mycket stark religiös kultur. På byadanser, och för övrigt de flesta danser även i dag, förekom och förekommer ett visst bruk av brända och destillerade drycker.
Och verkningarna detta resulterade ibland i tråkigheter som t.ex. slagsmål**. Sen var dansbanan sedd som en olämplig plast för dom yngre. Musiken sköttes ibland av en spelman från Nyby, men ofta var det  en grammofon som stod för underhållningen. Danserna fortsatte en bit in på 1940-talet. Efter krigets slut började det ju finnas bensin att köpa så då kunde med olika fordon
ta sig till andra nöjesställen.
* Skytteföreningen upplöstes under 1990-talet.
** Angående  slagsmål förr så gjorde man upp som gentlemän.  Om nån fick sig en törn, inte sprang man till polisen och ojade sig med anmälan och motanmälan som följd.
*** Målboa revs 1956/57.
Även i Vänjaurbäck hade man sin dansbana en bit utanför byn. Solgläntan är det namn som jag hör nämnas. När jag började skolan i Vänjaurbäck 1941 fanns nog inte själva dansbanan kvar, men en glänta i skogen visade var den funnits.