V-ledningar Robertsfors—Sikeå.

1976, under december månad, var jag på ett V-ledningsjobb i Robertsfors/Sikeå. Aluminiumfabriken  som nyss byggts i Sikeå behövde mycket industrivatten. Intaget till vattenledningen skulle bli just ovanför dammen vid bruket. Industrivattnet som togs direkt från älven hade en ledningsdiameter på 300mm. ytterligare en vattenledning lades ned på 160 mm diameter. Ledningssträckan följde delvis den nedlagda smalspåriga järnvägen som gått mellan bruket och hamnen i Sikeå.
Delar av sträckan var ganska vattensjuk. En kväll skulle rörmockaren och jag provtrycka  en sträcka av industrivattnet. Vid bruket hade vi en kompressor som skulle pumpa upp trycket i ledningen. Några kilometer mot Sikeå hade vi en grop i rörgraven där vi skulle plugga ledningen och sätta in mätutrustning. Men det började dåligt. I ficklampsljus, ymnigt snövall och frusna jordkanter halkade rörmockaren ner i gropen. Han rev upp ena handen med ymnigt blodflöde som följd. Ja då stod jag där ensam sedan jag skjutsat hem medhjälparen.  Började med att plugga, och sedan upp till kompressorn. Inget tryck kunde avläsas. Vi hade nämligen avläsningsmöjlighet i båda ändarna av sträckningen. Efter en dryg timme insåg jag att något var fel. Tog mig snubblande  efter den igenfyllda rörgraven till den nedre avläsningen. Ett par rörlängder från gropen märkte jag att det bubblade lite i geggan i den återfyllda rörgraven. Förstod genast att något inte stod rätt till. Gick ändå ned i gropen och lyssnade. Då märkte jag att det kom luft ur fel ledning. Inget mer att göra den kvällen. Klockan närmade sig midnatt och det var busväder.
Dagen efter satte jag en grävmaskin att blottlägga ledningen där jag sett det bubbla. Det visade sig då att ett par rör glidit isär. Det var nämligen så blött att när maskinen som fyllde igen larvade efter rörgraven så tryckte de blöta jordmassorna isär ledningarna. Tur att jag uppmärksammat bubblet så vi började på rätt ställe. Men det var så oerhört blött i den nyupptagna gropen att en grävmaskin hade fullt upp med att ösa vatten under reparationsarbetet. Men samma kväll kunde vi provtrycka igen med gott resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *