renen på Svalliden.

På vägens ren

med magra ben

så helt allèn

där står en ren

 

Och vägens mitt

han nyss bestritt

men lämnat fritt

så vi är nu kvitt

 

Nu är det bara

att genast fara

glad  att klara

denna trafikfara.
S5002294