Guldgruvbergets hemlighet

Det som i folkmun kallas Guldgruvberget är den sida av Rödingträskberget som vätter mot Öreälven, ca. 3 km uppströms Knaften.  I Ossian Egerblads bok ”Örträsk” ock Gunnar Lindgrens ”Vildmarkens betvingare vid Stöttingfjället”
skildras de olika turerna omkring berget och gruvhålet: Mårten Mårtensson, nybyggare i Örträsk, angav att mineral skulle finnas i Rödingträskberget. Nybyggaren Pål Persson och Mårtens hustru Maria Matsdotter hade  hittat metall. Detta uppvisades för Lappfogde Renhorn 1705,  sedan för landshövding Löwen 1709 som sagt att det var koppar. 1712 hade Mårten visat provet för Landshövding Mannerburg som sagt att det var fijgsten. Maria Matsdotter hade varit 2 gånger till Stockholm, men inte erhållit något svar.Mårten Mårtensson berättade att han med sitt folk gått in på sidan av berget såsom en ståll och träffat uppå en skjöllgång om en alns bredd. (60cm)
Maria gjorde totalt tre resor till Stockholm , troligen till fots, men enligt Kungliga Bergskollegiets protokoll   bestod proverna av oduglig svavelkis. Omkring 75 år senare gjodes ett aktningsvärt försök att tränga in i berget. En man som hette Svedberg hade trängt ned 36 alnar i berget , men dog innan något resultat blev känt.
1923 länspumpades gruvhålet. Djupet var då 28 meter. Gruvgången gick först snett ned. Ca 10 meter från öppningen fanns en felfri stege som var 65 cm bred. Gruvhålet fortsatte sedan lodrätt.
1976, vid Rödingträskbyns 200-års jubileum, pumpades en del vatten ur och en skiss av gruvgången upprättades.
SAVE0033

Eftersom dynamiten uppfanns 1866 måste det ha varit ett tufft arbete att ta sig ned i berget. Ett sätt att spräcka stenar och berg var ju före dynamitens tid att elda ordentligt och sedan kyla ned snabbt med vatten, men det borde ha varit svårt med den metoden i en gång rakt ner i berget. Tyvärr finns inte angivit något om hur man arbetade sig ner.
        Statens geologiska undersökningar har vid flyprospekteringar  fått gynnsamma utslag vid Rödingträskberget, varför trakten inmutats. Under 1990-talet påbörjades en mängd provborrningar på båda sidor om Öreälven nedströms berget. Än i dag pågår en del borrningar mellan Knaften och Öreälven.
         Avslutningsvis kommer en del bilder som blev tagna 1976 när gruvhålet delvis pumpades ur.
 SAVE0035
SAVE0036
SAVE0037 
 
 SAVE0039
Sista bilden kan jämföras med bilder  taga 2008 som följer.
S5001541

S5001540

2 svar på ”Guldgruvbergets hemlighet”

Kommentarer är stängda.