Älgspåret.

  När tiden går och ingenting händer på ett
  s.k. utfyllnadspass är det lätt att tanken
  att hitta på lite ”bus” föds. Resultatet av
  detta blev till dessa rader. 2001 10 13   R2

  Det var en gång en snubbe
  Som på ett pass där satt
  Han satt där på sin stubbe
  och ”klura” på ett spratt.
 
  Han ville gärna kolla
  hur snacket skulle gå
  Om älgspår fram han trolla
  Vid passet han satt på.

  Så fixa han ett färskt ett
  På tjugo meters håll
  Och åkte sen till fiket
  Att vänta på kontroll.  

 Strax efteråt så kom där
  ett gäng i bil förbi
  Oj,oj vad har nu hänt här.
  har älg här släppts förbi 

  Ett anrop kom i luren
  nu har nån slumrat till
  För nu har stora tjuren
  Gått alldeles intill.
 
  Nu nyheten den spred sig
  I etern vitt och brett
  Om passar’n som försov sig
  Och inte stortjurn sett.
 
  Men tag nu för en vana
  Och kolla gärna mer
  Att det inte står Husqvarna 
  I spårstämpeln du ser.