Kurs i grönsaksodling och konservering.

 
 Denna samling av damer och flickor kommer från byarna Myrliden, Åliden Fridsbo Rödingåsen och Rödingträsk. Hushållningssällskapet hade kurs i grönsaksodling, samt skörd och inläggning. Behjälplig med årtal och plats har varit Irma f. Nordfjell. Hon var själv uppvuxen på Stornäset i Rödingträsk.  Själv för ung för att delta men med ett gott minne. Odlingen var förlagd till näset.(Förre Riksmannen Uno Olofssons hemställe). Året var 1932 ev 1933.Efter upptagning av av alla sorters grönsaker fick deltagarna lära sig dåtidens vacuumförpackning som kallades hermetisk inkokning= konservering… En rätt så effektiv metod före kyl och frysskåpens tid. Och även om skåpen funnits så saknades ju elström. Enkelt beskrivet var tillvägagångssättet detta: Det som skulle konserveras ,även kött mm., kokades och prep. lades sedan i  glasburkar ca 0,5 till 1 liter. Burkarna var försedda med tättslutande gummiringar i locket och en stadig plåtklämma ovanpå. Burkarna staplades i en stor gryta och kokades tills man förmodade att all luft farit ut. När sedan burkarna kallnat testade man på så sätt att man drog lätt i läppen som fanns på gummiringen. Satt ringen stadigt var allt ok. Släppte ringen blev inte konserveraren glad för då var det bara att ta det från början. Nog är det enklare att slänga in i frysen numera. Eventuellt ska jag försöka att identifiera så många deltagare som möjligt. Kortet fanns i min mors , Svea Eriksson, album. Ser en del bekanta ansikten redan nu och jag hoppas någon som läser detta kan vara mig behjälplig.
Hjälp med namn har erhållits av Gertrud och Irma Nordfjell.
Övre fr. v. Dagmar Nordfjell(Ossians) Dagmar Nordfjell(Haralds) Svea Eriksson(min mor) Klara Olofsson, Alfa Söderberg(faster) Märta Hamrin, Anna Nordfjäll, Maja Johansson, Anna-Elise Gustavsson, Selma Olofsson, Mia Englund, Freja Olofsson, framför. Anna Lisa Forsgren, Rut Englund.