Kärva tider.


Denna bild är av min morfar Nils Fredrik Hallgren som levde mellan 1876-1971. Meningen var att endast publicera den dikt som han skrev 1911 när han var borta i skogsarbete. Men vill
först ge en kortare historik om hur kärvt livet kunde vara förr
Nils Fredrik gifte sig med Mathilda Kärrman, från Knäppingen,  år 1900. Paret bodde till att börja med i Fredrikshall. Platsen 
 är belägen ca. 3 mil sydväst Lycksele vid Vänjaurbäcken
 mellan byarna Hornmyr och Rödingträsk.Där föddes 3 barn.
Karl   1901 dog 1915 av lungsot. Berta Maria f1903 blev
fosterdotter i Gäddträsk. Svea Emilia f 1905 .Med större
familj behövdes ett nytt boställe.Detta blev då ett nybygge på
Myrliden.Ett interimstillstånd hade erhållits 1907 av kronans
tjänstemän. Ett mödosamt arbete vidtog med att röja åkermark
samt att ordna ett boende. Där på torpet föddes ytterligare 3 barn. Gerda Kristina 1911. Signe Margareta  1914 död 1922 i lungsot. Rut Armida 1916 död 1918 i lungsot. Hustrun Mathilda dog i lungsot 1917. Svea Emilia, som sedermera blev min mor, fick då 12 år gammal ta hand om småsyskonen. Ett tufft jobb när hennes far ofta var borta i skogsarbete.    Vissa uppg. från Vildmarkens betvingare vid
 Stöttingfjället i Lycksele socken av Gunnar Lindgren
 Nu kommer dikten som morfar skrev 1911 en vinter i Mossvik.
 I timmerskog jag varit
 ja hela vintern lång
 och vad jag där erfarit
 jag nu ska tala om
för det har varit timmer
 så stora såsom block
 ja därom jag påminnes
 så jag ej narras blott. 

Hos torparen i Mossvik
vi bodde vintern lång
 ibland så var det musik 
 ibland så var det sång
sex karlar där vi bodde
och ogift tre av dom
Ja en av dem var Olle
ja själva speleman

  Så var det utom Olle
 herr Robert Adamsson
 jag Hallgren där och bodde
 Nils Jansson likaså
 samt herrar Berthold,Torsten
 och ägarn till Mossvik
 hans namn var Henfrid Forsgren
 och gift men inte rik.  

Och torparhustrun Lina
så var ju hennes namn
 jag vill då ej påskina
 att hon var snygg och grann
 men uti andra saker
som uti gitarrspel
hon var ju ganska tapper
 fast hon nog sprättar fel.

Så vill jag omnämna
 hur torparbarnen het
 den yngsta heter Selma
 och var ju ganska fet
därnäst så var det Gerdy
 och så en getare
 hans namn var Valfrid Jonsson
 hans farfar ”kejsare”.

 melodi: I låga ryttartorpet.

Ett svar på ”Kärva tider.”

 1. Har många gånger hört talas om farbror Hallgren ,som ofta hjälpte min svärfar
  Ossian med olika arbeten i Rödingträsk.
  Det var ju före min tid på Stornäset.
  Med stor värme berättade alla i familjen
  om denna arbetsmyra.Därför
  har jag en fin bild av din hårt prövade
  morfar ,trots att jag aldrig träffat honom.

Kommentarer är stängda.